อาทิตย์นี้สอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
๒๐-๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๘

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุทัย
เพื่อรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทางโรง..
เปิดอ่าน 96 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๕๘ โรงเรียนได้จัดงานแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติดและได้รับเกียรติจากคณะดาร..
เปิดอ่าน 126 ครั้ง
วันที่ ๒,๓,๔ กรกฎาคม โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าค่ายธรรมะโดยในปีนี้ได้ใช้สถานที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธา..
เปิดอ่าน 230 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยจัดกิจกรรมสวนสนาม ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี..
เปิดอ่าน 203 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกำหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่..
เปิดอ่าน 211 ครั้ง
25 มิถุนายน โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครูในช่วงเช้านิมนต์พระเจริญพระพุทธมนต์เป็นศิริมงคลให้กับคร..
เปิดอ่าน 238 ครั้ง


พิมพ์รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น : ม. ห้อง :


ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนอุทัย
เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพม. 3 (นนบุรี - อยุธยา)
      e-office สพม.3
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.อยุธยา
เว็บไซต์โรงเรียนมัธยม
      โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
      โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
      โรงเรียนจอมสุรางค์
      โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธ์)
      โรงเรียนบางปะอินราชา นุเคราะห์๑
      โรงเรียนท่าเรือ
      โรงเรียนบางปะหัน
      โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
      โรงเรียนภาชี
      โรงเรียนบางไทร
      โรงเรียนผักไห่ สุทธาประมุข
      โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

    วารสารเอกสารเผยแพร่ หนังสือคำสั่งโรงเรียนอุทัย download
test-doc-form-ubuntu เมื่อ 2015-03-25 11:24:23 | เปิด 11 ครั้ง
กำหนดการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เมื่อ 2015-02-17 13:13:21 | เปิด 413 ครั้ง
แบบบันทึกOpen house 58 เมื่อ 2015-02-12 11:12:48 | เปิด 352 ครั้ง
กำหนดการ Open House โรงเรียนอุทัย เมื่อ 2015-02-11 10:27:08 | เปิด 379 ครั้ง
คะแนนที (T-score) คืออะไร เมื่อ 2015-02-01 18:22:24 | เปิด 331 ครั้ง
สร้างเว็บเพจด้วยNotepad เมื่อ 2015-01-21 11:14:36 | เปิด 786 ครั้ง

 


สถิติมาเรียนวันนี้
ระดับชั้น นักเรียน(เต็ม)นักเรียนมาเรียน เปอร์เช็นต์ เข้าโฮมรูมตอนเย็น เปอร์เช็นต์
ชายหญิง รวม ชาย หญิงรวมชายหญิง รวม
ชั้น ม. 1 / 100 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 200 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 3110 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 4110 0.00 %0 0.00 %
รวม 2 0 2 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 11927460 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 22217390 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 31416300 0.00 %0 0.00 %
รวม 55 60 115 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 12316390 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 22213350 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 31817350 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 41025350 0.00 %0 0.00 %
รวม 73 71 144 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 1531360 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 22115360 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 31712290 0.00 %0 0.00 %
รวม 43 58 101 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 1920290 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 2128200 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 31010200 0.00 %0 0.00 %
รวม 31 38 69 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 11224360 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 21516310 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 31016260 0.00 %0 0.00 %
รวม 37 56 93 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
รวมทั้งหมด 241 283 524 0 0 0 0.00 % 0 0 0 0.00 %

  

ข่าว สพฐ.


 
สายตรงผู้อำนวยการ

นายสุบิน อ้อสุวรรณ
ตู้รับข้อความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

  : วารสารโรงเรียน :

: ห้องเรียนออนไลน์ :
: ครูแสนดีปี58ของเรา :
website free tracking

QR code