ศุภฤกษ์ เบิกหล้า บรม
จักรีราช แม่มิ่งไทย ในสยาม
จริยวัตร สุดประเสริฐ เลิศงดงาม
เทิดพระนาม แซ่ซร้อง สดุดี

ประชาราษฏร์ ร่วมน้อม อภิวาท

แด่องค์พระ ราชินีนาถ เฉลิมศรี

ทรงส่งเสริม ศิลปาชีพ ทั่วธานี

ทุกถิ่นที่ ร่มเย็นด้วย พระเมตตา


เฉลิมพระชนม์ พรรษา มหาสมัย

ขอเทิดไท้ องค์ราชินี ศรีสยาม

พระมารดา ของแผ่นดิน ถิ่นไทยงาม

รุจน์เรืองราม รุ่งหล้า ศรีสากล


ขออัญเชิญ เทพเทวา พร้อมไตรรัตน์

น้อมมนัส อัญชุลี ทวีผล

ด้วยบุปผา มาลัยพจน์ บทนิพนธ์

เฉลิมชนม์ มงคลสวัสดิ์ พิพัฒน์พร


ในอภิลักขิตสมัย เกษมศรี

คู่พระบารมี องค์จักรี ศรีสมร

ทรงเกริกเกียรติ กึกก้อง นิรันดร

ฃถวายพระพร ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูอาจารย์นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอุทัย

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุทัย
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนอุทัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขึ้นโดยมีการจัดนิทรรศก..
เปิดอ่าน 19 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12..
เปิดอ่าน 57 ครั้ง
วันที่ 8 สิงหาคาม 2557 โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนในช่วงเข้า โดยมีการแต่งกายชุดประจำชาติต่า..
เปิดอ่าน 58 ครั้ง
วันที่ 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้จัดการอบรมกฏหมายทั่วไปให้กับนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่จากอัยการจังหวัดพ..
เปิดอ่าน 44 ครั้ง
โรงเรียนได้รับการประเมินภายในเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 โดยมี ผอ.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นประธานใน..
เปิดอ่าน 41 ครั้ง
เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนอุทัยได้ดำเนินการจัดเทียนจำนำพรรษาขึ้นและได้นำถวายให้กับวัดใกล้เ..
เปิดอ่าน 116 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพม. 3 (นนบุรี - อยุธยา)
      e-office สพม.3
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.อยุธยา
เว็บไซต์โรงเรียนมัธยม
      โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
      โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
      โรงเรียนจอมสุรางค์
      โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธ์)
      โรงเรียนบางปะอินราชา นุเคราะห์๑
      โรงเรียนท่าเรือ
      โรงเรียนบางปะหัน
      โรงเรียนภาชี
      โรงเรียนบางไทร
      โรงเรียนผักไห่ สุทธาประมุข
      โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

    วารสารเอกสารเผยแพร่ หนังสือคำสั่งโรงเรียนอุทัย download
คู่มือการใช้ระบบห้องเรียนมหาสนุก2550 เมื่อ 2014-07-14 11:39:53 | เปิด 25 ครั้ง
แบบบันทึกรายงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อ 2014-06-03 10:31:40 | เปิด 16 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนอุทัย
  

ข่าว สพฐ.

แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สายตรงผู้อำนวยการ

นายสุบิน อ้อสุวรรณ
e-Mail
: ห้องเรียนออนไลน์ :

   
    ®ห้องเรียนครูยุทธพิชัย
    ®e-Learning ครูวรรณา

: แนะนำครูใหม่ :