โรงเรียนอุทัยกำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนอุทัย ในงานมีกิจกรรมประกวดกระทงแต่ละห้องและนางนพมาศประจำปี ๒๕๕๘

โรงเรียนอุทัยกำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนอุทัย

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุทัย
โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงในงานมีการแข่งขันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ มีการประกวดน..
เปิดอ่าน 10 ครั้ง
กิจกรรม English Camp 58 หมวดภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมให้กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอุทัยท..
เปิดอ่าน 151 ครั้ง
เมื่อวันที่14กันยายนโรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานตามรอยเท้าพระเจ้าตาก..
เปิดอ่าน 191 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๕๘ โรงเรียนอุทัยเป็นสนามทดสอบ Pre-Admission 58 โดยจะสอบสองวันคือ ๔-๖ กันยายน น..
เปิดอ่าน 207 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนอุทัยได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้นโดยมีนายสุบิน..
เปิดอ่าน 316 ครั้ง
วันที่ 26 สิงหาคม 58 โรงเรียนอุทัยได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 50 ทุนจา..
เปิดอ่าน 288 ครั้ง


พิมพ์รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น : ม. ห้อง :


ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนอุทัย
เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพม. 3 (นนบุรี - อยุธยา)
      e-office สพม.3
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.อยุธยา
เว็บไซต์โรงเรียนมัธยม
      โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
      โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
      โรงเรียนจอมสุรางค์
      โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธ์)
      โรงเรียนบางปะอินราชา นุเคราะห์๑
      โรงเรียนท่าเรือ
      โรงเรียนบางปะหัน
      โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
      โรงเรียนภาชี
      โรงเรียนบางไทร
      โรงเรียนผักไห่ สุทธาประมุข
      โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

    วารสารเอกสารเผยแพร่ หนังสือคำสั่งโรงเรียนอุทัย download
test-doc-form-ubuntu เมื่อ 2015-03-25 11:24:23 | เปิด 17 ครั้ง
กำหนดการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เมื่อ 2015-02-17 13:13:21 | เปิด 564 ครั้ง
แบบบันทึกOpen house 58 เมื่อ 2015-02-12 11:12:48 | เปิด 397 ครั้ง
กำหนดการ Open House โรงเรียนอุทัย เมื่อ 2015-02-11 10:27:08 | เปิด 448 ครั้ง
คะแนนที (T-score) คืออะไร เมื่อ 2015-02-01 18:22:24 | เปิด 379 ครั้ง
สร้างเว็บเพจด้วยNotepad เมื่อ 2015-01-21 11:14:36 | เปิด 2616 ครั้ง

 


สถิติมาเรียนวันนี้
ระดับชั้น นักเรียน(เต็ม)นักเรียนมาเรียน เปอร์เช็นต์ เข้าโฮมรูมตอนเย็น เปอร์เช็นต์
ชายหญิง รวม ชาย หญิงรวมชายหญิง รวม
ชั้น ม. 1 / 12350 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 2110 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 3110 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 41717340 0.00 %0 0.00 %
รวม 21 20 41 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 11927460 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 22217390 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 31416300 0.00 %0 0.00 %
รวม 55 60 115 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 12316390 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 22213350 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 31817350 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 41025350 0.00 %0 0.00 %
รวม 73 71 144 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 1631370 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 21913320 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 3149230 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 400 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 500 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 600 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 700 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 800 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 955100 0.00 %0 0.00 %
รวม 44 58 102 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 1920290 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 2126180 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 3109190 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 400 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 5110 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 600 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 700 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 800 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 9220 0.00 %0 0.00 %
รวม 31 38 69 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 11224360 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 21516310 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 31016260 0.00 %0 0.00 %
รวม 37 56 93 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
รวมทั้งหมด 261 303 564 0 0 0 0.00 % 0 0 0 0.00 %

  

ข่าว สพฐ.


 
สายตรงผู้อำนวยการ

นายสุบิน อ้อสุวรรณ
ตู้รับข้อความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

  : วารสารโรงเรียน :

: ห้องเรียนออนไลน์ :
: ครูแสนดีปี58ของเรา :
website free tracking

QR code