แผนการรับนักเรียน
ม.๑ จำนวน ๔ ห้อง
ม.๔ จำนวน ๓ ห้อง
โรงเรียนอุทัยเปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ ม.๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โรงเรียนอุทัยเปิดรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุทัย
"เปิดบ้านการเรียนรู้สู่โรงเรียนอุทัย" วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Open House 2558..
เปิดอ่าน 91 ครั้ง
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ คณะครูผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ในช่วงเช้ามี..
เปิดอ่าน 292 ครั้ง
วันนี้ทางคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุทัยได้เดินทางสวัสดีปีใหม่หน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดพระนครศร..
เปิดอ่าน 289 ครั้ง
30 ธันวาคม2558 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเช้าและมีกิจกรรมแจกของขวัญให้นักเรียนที่หอประชุม..
เปิดอ่าน 357 ครั้ง
๒๕ ธันวาคม ๕๘ โรงเรียนอุทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาจังหวัดพระจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเข้าร่วมจัดขบวนพาเหร..
เปิดอ่าน 468 ครั้ง
วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. คณะครูโรงเรียนอุทัยได้เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนในวัน “วันพ่อแห่ง..
เปิดอ่าน 306 ครั้ง


พิมพ์รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น : ม. ห้อง :


ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนอุทัย
เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพม. 3 (นนบุรี - อยุธยา)
      e-office สพม.3
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.อยุธยา
เว็บไซต์โรงเรียนมัธยม
      โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
      โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
      โรงเรียนจอมสุรางค์
      โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธ์)
      โรงเรียนบางปะอินราชา นุเคราะห์๑
      โรงเรียนท่าเรือ
      โรงเรียนบางปะหัน
      โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
      โรงเรียนภาชี
      โรงเรียนบางไทร
      โรงเรียนผักไห่ สุทธาประมุข
      โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

    วารสารเอกสารเผยแพร่ หนังสือคำสั่งโรงเรียนอุทัย download
test-doc-form-ubuntu เมื่อ 2015-03-25 11:24:23 | เปิด 23 ครั้ง
กำหนดการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เมื่อ 2015-02-17 13:13:21 | เปิด 811 ครั้ง
แบบบันทึกOpen house 58 เมื่อ 2015-02-12 11:12:48 | เปิด 496 ครั้ง
กำหนดการ Open House โรงเรียนอุทัย เมื่อ 2015-02-11 10:27:08 | เปิด 559 ครั้ง
คะแนนที (T-score) คืออะไร เมื่อ 2015-02-01 18:22:24 | เปิด 534 ครั้ง
สร้างเว็บเพจด้วยNotepad เมื่อ 2015-01-21 11:14:36 | เปิด 5180 ครั้ง

 


สถิติมาเรียนวันนี้
ระดับชั้น นักเรียน(เต็ม)นักเรียนมาเรียน เปอร์เช็นต์ เข้าโฮมรูมตอนเย็น เปอร์เช็นต์
ชายหญิง รวม ชาย หญิงรวมชายหญิง รวม
ชั้น ม. 1 / 12350 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 2110 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 3110 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 41717340 0.00 %0 0.00 %
รวม 21 20 41 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 11927460 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 22217390 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 31416300 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 4110 0.00 %0 0.00 %
รวม 55 61 116 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 12316390 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 22213350 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 31816340 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 41025350 0.00 %0 0.00 %
รวม 73 70 143 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 1629350 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 21914330 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 3149230 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 400 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 500 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 600 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 700 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 800 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 957120 0.00 %0 0.00 %
รวม 44 59 103 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 1920290 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 2126180 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 31010200 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 400 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 5110 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 600 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 700 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 800 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 9220 0.00 %0 0.00 %
รวม 31 39 70 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 11224360 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 21416300 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 31016260 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 400 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 500 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 600 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 700 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 800 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 9110 0.00 %0 0.00 %
รวม 37 56 93 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
รวมทั้งหมด 261 305 566 0 0 0 0.00 % 0 0 0 0.00 %

  

ข่าว สพฐ.


 
สายตรงผู้อำนวยการ

นายสุบิน อ้อสุวรรณ
ตู้รับข้อความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

  : วารสารโรงเรียน :

: ห้องเรียนออนไลน์ :
: หนึ่งแสนครูดีอรุโณทัย :
website free tracking

QR code