นักเรียน ที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4
ให้มามอบตัวนักเรียนใหม่ใน วันที่ 9 เมษายน 58

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุทัย
ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 20-24 มีนาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชกา..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง
วันที่ 3 มีนาคม 58 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัยได้มอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เป็นยอด..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง
ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ในวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1-6 โรงเรียนอุทั..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้ส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันระดับจังหวัดได้รับเหรียญรวมทั้งสิ้น 35 เหรียญถ่ายรูปเป็นที่..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง
20 ก.พ. 58 มีกิจกรรมโครงการเครือข่ายผู้ผ่านการบำบัด ใครติดยาเสพติดยกมือขึ้น ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนได้จัดงาน Open House 58 ขึ้นได้เรียนเชิญท่านนายอำเภออุทัยมาเป็นประ..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง


พิมพ์รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น : ม. ห้อง :


ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนอุทัย
เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพม. 3 (นนบุรี - อยุธยา)
      e-office สพม.3
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.อยุธยา
เว็บไซต์โรงเรียนมัธยม
      โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
      โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
      โรงเรียนจอมสุรางค์
      โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธ์)
      โรงเรียนบางปะอินราชา นุเคราะห์๑
      โรงเรียนท่าเรือ
      โรงเรียนบางปะหัน
      โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)
      โรงเรียนภาชี
      โรงเรียนบางไทร
      โรงเรียนผักไห่ สุทธาประมุข
      โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

    วารสารเอกสารเผยแพร่ หนังสือคำสั่งโรงเรียนอุทัย download
test-doc-form-ubuntu เมื่อ 2015-03-25 11:24:23 | เปิด 10 ครั้ง
กำหนดการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เมื่อ 2015-02-17 13:13:21 | เปิด 224 ครั้ง
แบบบันทึกOpen house 58 เมื่อ 2015-02-12 11:12:48 | เปิด 211 ครั้ง
กำหนดการ Open House โรงเรียนอุทัย เมื่อ 2015-02-11 10:27:08 | เปิด 215 ครั้ง
คะแนนที (T-score) คืออะไร เมื่อ 2015-02-01 18:22:24 | เปิด 303 ครั้ง
สร้างเว็บเพจด้วยNotepad เมื่อ 2015-01-21 11:14:36 | เปิด 405 ครั้ง

 


สถิติมาเรียนวันนี้
ระดับชั้น นักเรียน(เต็ม)นักเรียนมาเรียน เปอร์เช็นต์ เข้าโฮมรูมตอนเย็น เปอร์เช็นต์
ชายหญิง รวม ชาย หญิงรวมชายหญิง รวม
ชั้น ม. 1 / 1110 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 200 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 300 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 1 / 4110 0.00 %0 0.00 %
รวม 1 1 2 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 11827450 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 22217390 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 2 / 31412260 0.00 %0 0.00 %
รวม 54 56 110 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 12316390 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 22213350 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 31817350 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 3 / 41024340 0.00 %0 0.00 %
รวม 73 70 143 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 15313652934 94.44 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 2211435314 11.43 %0 0.00 %
ชั้น ม. 4 / 3156210 0.00 %0 0.00 %
รวม 41 51 92 8 30 38 41.30% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 1819270 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 21282010616 80.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 5 / 31414280 0.00 %0 0.00 %
รวม 34 41 75 10 6 16 21.33% 0 0 0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 11324370 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 21616320 0.00 %0 0.00 %
ชั้น ม. 6 / 3918270 0.00 %0 0.00 %
รวม 38 58 96 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 %
รวมทั้งหมด 241 277 518 18 36 54 10.42 % 0 0 0 0.00 %

  

ข่าว สพฐ.


 
สายตรงผู้อำนวยการ

นายสุบิน อ้อสุวรรณ
ตู้รับข้อความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียน

  : วารสารโรงเรียน :

: ห้องเรียนออนไลน์ :
: ครูแสนดีปี58ของเรา :
website free tracking

QR code