โรงเรียนอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำอำเภอ
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสีขาว
ศูนย์โรงเรียนเรียนรวม

กิจกรรมเด่น เน้นศิลปะ

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุทัย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ครูสรายุทธ์ ได้ปรับปรุงตราสัญลักษณ์โรงเรียนใหม่เพื่อ นำมาเผยแพร่และมาปร..
เปิดอ่าน 69 ครั้ง
นักเรียนมัธยมปลายเข้าค่ายปฏิบัติธรรม ณ วัดสีกุก ต.น้ำเต้า อ. บางบาล. จ. พระนครศรีอยุธยา. มีจำนวนนักเ..
เปิดอ่าน 48 ครั้ง
โครงการอบรมธรรมะ โรงเรียนในฝัน..
เปิดอ่าน 30 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพม. 3 (นนบุรี - อยุธยา)
      e-office สพม.3
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.อยุธยา
เว็บไซต์โรงเรียนมัธยม
      โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
      โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
      โรงเรียนจอมสุรางค์
      โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธ์)
      โรงเรียนบางปะอินราชา นุเคราะห์๑
      โรงเรียนท่าเรือ
      โรงเรียนบางปะหัน
      โรงเรียนภาชี
      โรงเรียนบางไทร
      โรงเรียนผักไห่ สุทธาประมุข
      โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

    วารสารเอกสารเผยแพร่ หนังสือคำสั่งโรงเรียนอุทัย download
แบบบันทึกรายงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อ 2014-06-03 10:31:40 | เปิด 5 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนอุทัย
  

ข่าว สพฐ.

แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สายตรงผู้อำนวยการ

นายสุบิน อ้อสุวรรณ
e-Mail
วารสารโรงเรียน
: แนะนำครูใหม่ :