โรงเรียนจะเปิดรับมอบตัวนักเรียน
ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2557
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนมาโรงเรียน
โดยพร้อมเพียงกันกรุณาแต่งตัวสุภาพ
นักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียน

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุทัย
วันที่ 27-28 ตุลาคม โรงเรียนได้จัดอบรมให้คณะครูอาจารย์โรงเรียนอุทัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เช..
เปิดอ่าน 63 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2557 โรงเรียนได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT โดยจัดอบรมนักเรียนยกระดั..
เปิดอ่าน 58 ครั้ง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 โรงเรียนได้จัดทัศนศึกษาโดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.2-ม.6 โดยใช้รถจำนวน 11 ค..
เปิดอ่าน 95 ครั้ง
วันที่ 5กันยายน57 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2557 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการกีฬาของ..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ทางโรงเรียนอุทัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขึ้นโดยมีการจัดนิทรรศก..
เปิดอ่าน 211 ครั้ง
โรงเรียนอุทัยได้จัดพิธีถวายพระพรเนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12..
เปิดอ่าน 224 ครั้ง


ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียนอุทัย
เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพม. 3 (นนบุรี - อยุธยา)
      e-office สพม.3
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.อยุธยา
เว็บไซต์โรงเรียนมัธยม
      โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
      โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
      โรงเรียนจอมสุรางค์
      โรงเรียนเสนา(เสนาประสิทธ์)
      โรงเรียนบางปะอินราชา นุเคราะห์๑
      โรงเรียนท่าเรือ
      โรงเรียนบางปะหัน
      โรงเรียนภาชี
      โรงเรียนบางไทร
      โรงเรียนผักไห่ สุทธาประมุข
      โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

    วารสารเอกสารเผยแพร่ หนังสือคำสั่งโรงเรียนอุทัย download

 


  

ข่าว สพฐ.

แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สายตรงผู้อำนวยการ

นายสุบิน อ้อสุวรรณ
facebook
วารสารโรงเรียน
: ห้องเรียนออนไลน์ :

   
    ®ห้องเรียนครูยุทธพิชัย
    ®e-Learning ครูวรรณา

: แนะนำครูใหม่ :